สินค้า

ธุรกิจการผลิต กว่าสามสิบปีที่บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตท่อและอุปกรณ์เหล็กเหนียวเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในปัจจุบันหน่วยงานผลิตสามารถผลิตท่อได้ตั้งแต่ขนาด 100 มิลลิเมตร ถึง 3000 มิลลิเมตร และได้ความยาวสูงสุดถึง 12 เมตร นอกจากนี้สามารถผลิตอุปกรณ์ได้ทั้งท่อโค้ง ท่อสามทาง ท่อลด รวมไปถึงหน้าจานและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ลูกค้าหลักของบริษัทประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมชลประทาน การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ กรมพลังงาน อบต. อบจ. ฯลฯและภาคเอกชน

ผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิต

การประกันคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ลูกค้า

หน่วยงานระยอง