ร่วมงานกับเรา

ที่บริษัท เทสโก เอ็นจิเนีย จำกัด เราทำงานเป็นทีม เพราะเราเชื่อว่า เราสามารถเผชิญความท้าทายและอุปสรรคด้วยกัน เพื่อเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของเราได้

หน่วยงานของเรา

ทางบริษัทฯ มองหาผู้ร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถที่จะสมัครงานเข้ามาเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปทำงานตามหน่วยงานของเราทั้งที่กรุงเทพฯ ระยอง และกำแพงเพชร

ตำแหน่งงานว่าง

ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีในธุรกิจงานก่อสร้างด้านน้ำมันและก๊าซ
  • จบการศึกษาด้านวิศวกรรม
ประสบการณ์ทำงาน
  • ได้รับใบรับรอง CSWIP 3.1