บริการ

ในส่วนของธุรกิจก่อสร้าง บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด เริ่มเป็นผู้รับเหมาทางด้านงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันและก๊าซกับบริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นงานก่อสร้างในเขตสัมปทานแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ทำงานก่อสร้างในเขตสัมปทานนี้อย่างต่อเนื่อง จนเมื่อบริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ขายสัมปทานให้แก่บริษัท ปตท สผ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทก็ยังคงได้ทำงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ โดยในส่วนของงานก่อสร้าง ทางบริษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งในส่วนของงานเครื่องกล งานโยธา งานไฟฟ้าและเครื่องมือ โดยมีการควบคุมทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสูงสุด

บริการ

การประกันคุณภาพ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ลูกค้า

หน่วยงานลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร