ติดต่อเรา

บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จํากัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 3 อาคารสวนพลูคอร์เนอร์, 39/13-16 ซอยสวนพลู
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02-287-1971 แฟกซ์ : 02-287-3978

โรงงานระยอง

(ผู้ผลิต)

37/4 หมู่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทร. 038-636-714 , 061-385-6081 แฟกซ์ 038-636-713

หน่วยงานกำแพงเพชร

(ก่อสร้าง)

190 หมู่ 3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทร.055-741-785 , 086-466-4840