ติดต่อเรา

บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จํากัด (สำนักงานใหญ่)

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 14
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 02-263-2869 แฟกซ์ : 02-263-2868

โรงงานระยอง

(ผู้ผลิต)

37/4 หมู่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทร. 038-636-714 , 061-385-6081 แฟกซ์ 038-636-713

หน่วยงานกำแพงเพชร

(ก่อสร้าง)

190 หมู่ 3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทร.055-741-785 , 086-466-4840